วันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๙
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org