วันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org