วันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org