วันจันทร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑๑
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org