วันพุธ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน 88
วันที่ ๐๔ สิงหาคม ๒๕๖๔


ข้อมูล อิงตามเว็บไซต์ worldometers.info ครับ หลายประเทศข้อมูลยังไม่มีข้อมูลผู้ติดเชื้อ เพราจะถูก Reset หลังเที่ยงคืนของเขตเวลา GMT +0 ครับ และจะค่อย ๆ ขึ้นข้อมูลให้ในแต่ละประเทศ ตามที่ได้มีการ Update ของประเทศนั้น ๆ ต่อไป

หากประเทศที่เราต้องการดูไม่มี ให้ใช้วิธีน้ำ Code จาก ที่นี่ มาพิมพ์ต่อท้าย URL(ชื่อเว็บไซต์) หลัง c/ เช่น c/HKG คือ Hong Kong

The coronavirus COVID-19 is affecting 220 countries and territories. The day is reset after midnight GMT+0. The list of countries and their regional classification is based on the United Nations Geoscheme.


bKnowledge.org