วันเสาร์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

bKnowledge.org