วันพฤหัสบดี แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๗
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org