วันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
วันที่ ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กระดูกและข้อ


bKnowledge.org