เรื่องสุขภาพ

ภาพลวงตา


นานมาแล้ว โคห์เลอร์ Wolfgang Köhler (1887–1967) ไปทำงานวิจัยอยู่ที่หมู่เกาะคานารี่ เขาเป็นนักจิตวิทยา ระหว่างนั้น เขาพบว่าลิงบนเกาะ ทำตัวไม่เหมือนที่เขาคาดหวัง อย่างเช่นการสอยกล้วยมากิน หรือเอาไม้เกี่ยวของที่อยู่พ้นมือเอื้อม  ลิงพวกนี้ไม่เดินตามทฤษฎี trial-and-error เลยแม่แต่น้อย

ไม่ได้หาทางทำอะไรไปทีละเล็กละน้อย อย่างหาไม้สั้น ๆ มาเขวียงก่อน หรือต่อตัวกันไปทีละชั้น แต่มันเล่นคว้าไมยาวสุดสอยมาเลย แสดงว่ากระบวนการเรียนรู้ของระบบสติปัญญานั้น มันเป็นแบบก้าวกระโดด เขากับพวกก็เลยพัฒนาวิชาจิตวิทยาแผนใหม่ขึ้นมา เรีกว่า Gestalt psychology (เกสตั้ลท์แปลว่า whole) การที่เราเห็นรูปนางบัลเล่ต์หมุนไปทั้งสองทิศทาง ก็คือเป็นไปตามทฤษฎีนี้แหละครับ

คุณคนที่คิดรูปสาวเต้นระบำ ก็เอาคุณสมบัติเรื่องความกำกวมตามทฤษฎีเกสตั้ลท์นี่แหละ มาเล่น มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเราดูรูปเคลื่อนไหวนี้เพียงบางส่วน เช่นปิดครึ่งรูป เราจะเห็นว่าปลายเท้าของเธอ ไม่ได้หมุนเป็นวงกลมนะครับ เธอแค่กวาดไปจนสุดข้างหนึ่ง แล้วกวาดกลับมาอีกข้างหนึ่งทำอย่างนี้เท่านั้นเอง

ส่วนการที่เราเห็นเธอหมุนเป็นวงกลมน่ะ เราสร้างการรับรู้นี้ขึ้นมาเองครับ

สังเกตว่า หญิงสาว หมุนไปในทิศทางใด แสดงว่า เรากำลังใช้สมองซึกนั้นอยู่เช่น  หมุนทวนเข็มนาฬิกา แสดงว่า เรากำลังใช้สมองซีกซ้ายอยู่
เน้นว่า กำลังใชสมองซีกซ้าย

สมองซึกซ้าย จะทำหน้าที่ ทางด้าน รูปธรรม ความคิด การตัดสินใจ เหตุผล การวิเคราะห์ ภาษา การคำนวณ การเคลื่อนไหว ต่าง ๆ
สมองซีกขวา จะทำหน้าที่  ทางด้าน นามธรรม จินตนาการ ศิลปะ ดนตรี ปัญญา สุนทรีย์ เป็นต้น


ข้อมูลจาก:
http://www.thaiavclub.org/Forum/index.php?topic=6347.0
https://archive.org/details/ballet_test-1