logo

เรื่องสุขภาพ

Healthnet Web Award 2000

ได้เคยเข้าประกวดเว็บไซต์ในหัวข้อ Healthnet Web Award ปี 2000 ของคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ได้ลำดับที่ 3

 
หนังสือพิมพ์ มติชน สัมภาษณ์ นักข่าว ช่อง 3 สัมภาษณ์
รับรางวัล ที่ 3 ผู้ได้รางวัลและประธาน ถ่ายรูปร่วมกัน