logo

เรื่องสุขภาพ

เว็บ Bknowledge.org เปิดให้บริการความรู้สาธารณะ โดยไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ไม่มีโฆษณา มากวนใจ คนเข้าน้อย แต่เข้ามาบ่อย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Covid-19 in Thailand
Updated 19 September 2020 time: 11:12 จำนวน (คน) เพิ่มขึ้น
ติดเชื้อสะสม Confirmed 3,500 3
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล Hospitalized 103  
หายแล้ว Recovered 3,338 10
เสียชีวิต Deaths 59 1
เหตุการณ์ วันที่
วันสารทจีน 02
หยุดชดเชยสงกรานต์ 04
หยุดชดเชยสงกรานต์ 07
วันโอโซนโลก 16
วันเยาวชนแห่งชาติ (วันนี้) 20
วันมหิดล 24
Analog Clock
๑๒ ๑๐ ๑๑ saksiri
-- ๐๐ . ๐๐ . ๐๐ --