logo

เรื่องสุขภาพ

เว็บ Bknowledge.org เปิดให้บริการความรู้สาธารณะ โดยไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ไม่มีโฆษณา มากวนใจ คนเข้าน้อย แต่เข้ามาบ่อย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Covid-19 in Thailand
Updated 24 October 2020 time: 13:24 จำนวน (คน) เพิ่มขึ้น
ติดเชื้อสะสม Confirmed 3,731 4
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล Hospitalized 143  
หายแล้ว Recovered 3,529 11
เสียชีวิต Deaths 59 ไม่มี
เหตุการณ์ วันที่
วันคล้ายวันสรรคต ร.๙ 13
วันปิยะมหาราช 23
Analog Clock
๑๒ ๑๐ ๑๑ saksiri
-- ๐๐ . ๐๐ . ๐๐ --