logo

เรื่องสุขภาพ

เพศสัมพันธ์ กับ เอดส์ (AIDS)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

    คือ กล่มโรค ต่าง ๆ ที่ติดต่อจากคนหนึ่ง สู่อีกคนหนึ่งโดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดย การสัมผัส หรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน เริม เป็นต้น

เอดส์

    เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อม หรือบกพร่อง ทำให้เชื้อโรคชนิดฉวยโอกาส เช่น ปอดบวม วัณโรค หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เอดส์ ติดต่อโดดยการร่วมเพศ การรับเชื้อทางเลือด น้ำเหลือง หรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ขณะอยู่ใน ครรภ์

เอดส์ กับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 • การมีเพศสัมพันธ์ เพียงครั้งเดียว ท่านอาจติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเอดส์ ได้
 • เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ มากขึ้น
 • เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศและติดเชื้อเอดส์ จะทำให้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รุนแรง และรักษายากยิ่งขึ้น
 • เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อเอดส์จะทำให้อัตราการแพร่เชื้อเอดส์ เร็วขึ้น และมีอาการของโรคเอดส์เร็วขึ้น

ป้องกันอย่างไรไม่ให้ติดโรคหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์    

 • หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์
 • รักษาความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะสม่ำเสมอ
 • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ 

ถุงยาง ไง คิดว่าเป็นอะไรเหรอ

ขณะที่ป่วย และรักษาจะปฏิบัติตัวอย่างไร
 • งดกิจกรรมทางเพศ โดยเด็ดขาด รวมทั้งการปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการกระจายของโรค และการอักเสบลุกลาม
 • งดดื่มเหล้า-เบียร์ และของมึนเมาทุกชนิด
 • รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาด และแห้ง
 • ถ้าพบว่าคู่นอนติดโรคให้รีบนำไปตรวจและรับการรักษาโดยเร็วที่สุด
 • ในผู้ชาย ห้ามรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองเป็นอันขาดเพื่อป้องกันการอักเสบลุกลาม
 • ก่อนการมาตรวจให้กลั้นปัสสาวะอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
 • ไปรับการตรวจทุกครั้งและปฏิบัติตาม คำแนะนำของแพทย์


ไปตรวจทุกครั้งงดเหล้า
 

ควรตรวจเลือดเมื่อไหร่

ก่อนแต่งงาน
ก่อนแต่งงาน    

เริ่มตั้งครรภ์
เมื่อเริ่มตั้งครรภ์ ได้ไม่เกิน 3 เดือนเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย    เมื่อสงสัย หรือมีอาการผิดปกติ

เชิญรับการตรวจและรับการรักษาได้ที่

 • โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค ถนนสาธรใต้ โทร.02 286-0431, 02 286-0108,02 286-6382, 02 286-0608 โทรสาร 02 287-3553
 • สถานกามโรคและโรคเอดส์ ท่าเรือคลองเตย โทร. 02 249-2141
 • สถานกามโรคและโรคเอดส์วชิระ ถนนสามเสน โทร. 02 243-0150 ต่อ 2631
 • สถานกามโรคเอดส์ นางเลิ้ง โทร. 02 281-0651
 • สถานกามโรคและโรคเอดส์ บ้านชีวี ถนนราชวิถี โทร. 02 246-7194
 • สถานกามโรคและโรคเอดส์ บางเขน โทร. 02 521-0819
 • สถานกามโรคและโรคเอดส์ พระปิ่นเกล้า สำเหร่ โทร. 02 468-0116 ถึง 20 ต่อสถานกามโรค พระปิ่นเกล้า
 • สถานกามโรคและโรคเอดส์ ภาษีเจริญ โทร. 02 467-4345
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร โทร. 02 255-2420, 02 253-8933
 • ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต 1-12
 • งามควบคุมโรคเอดส์ และกามโรคจังหวัด และ อำเภอ
 • โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ ใช้ถุงยางอนามัย ไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครอื่นนอกจาก สามี หรือภรรยา
กองกามโรค กรมควมคุมโรคติดต่อ.เพศสัมพันธ์ กับ เอดส์,แผ่นพับ : กรุงเทพฯ.

Saksiri Sirikul Research