logo

เรื่องสุขภาพ

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (influenza A / H1N1)

เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิด เอ เอช1 เอ็น1 (A/H1N1) ติดต่อจากคนสู่คน มีอาการรุนแรงกว่าโรคไข้หวัดธรรมดา และปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่ามีการติดต่อจากสุกรมาสู่คน

H1N1 FLU
 
คนติดโรคนี้ได้อย่างไร
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใหม่ ติดต่อได้โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือติดต่อผ่านทางมือที่สัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได โทรศัพท์ เป็นต้น แล้วใช้ชือแคะจมูก ขยี้ตา ป้ายปาก โดยไม่ได้ล้างมือด้วยสบู่ก่อน

อาการของโรคนี้มีอะไรบ้าง
มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก อาจมีอาเจียนหรือท้องเสียร่วมด้วย ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีอาการหายใจลำบาก หอบเหนื่อย เนื่องจากปอดอักเสบ และอาจเสียชีวิตได้
คำแนะนำสำหรับประชาชน
  • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการเป็นหวัด
  • ไม่ควรอยู่ในสถานที่แอดัด หรือที่ชมนุม
  • ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่เกิดการระบาด ถ้ามีอาการของไข้หวัดใหญ่ภายใน 7 วัน หลังจากเดินทางกลับ ให้รับปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการรักษาและปฏิบัติตนตามคำแนะนำอย่างเข้มงวด
  • หากท่านมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่/ประเทศที่มีการระบาดของโรค ให้ระมัดระวังป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมนุมชน และหมั่นล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ
  • ผู้ที่มีอาการป่วย ควรหยุดงาน กรณีนักเรียน ต้องให้หยุดเรียนพักอยู่กับบ้าน ไม่เข้าไปในที่ชุมชน
การป้องกัน


หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ฯลฯ ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้ง เมื่อไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค หรือป้องกันการติดเชื้อเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ กระดาษเช็ดน้ำมูก น้ำลาย ควรทิ้งในภาชนะที่มีฝาปิด

สวมหน้ากากอนามัย

ล้างมือเป็นนิสัย
ออกกำลังกายเป็นประจำ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ปิดจมูกและปากทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม
หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่

 
ข้อมูลจาก กองควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
โทร. 022453082, 022475069, 022456466 และ 022458106

ข้อมูลวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ข้อมูลภาพ
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=434296 (รูปคนจาม)
http://www.thaigoodview.com/node/22924 (รูปไวรัสบนสุด)
http://www.chaoprayanews.com/2009/05/01/รู้จักกับไข้หวัดสายพัน/ (รูปไวรัส ถัดมา)
http://www.thaigov.go.th/mobile/more.asp?pageid=451&directory=1783&contents=274&pageno=31&no=184 (นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย)
http://npc-se.co.th/read/m_read_detail.asp?read_id=473&cate_id=2 (ล้างมือ) 

Saksiri Sirikul Research