logo

เรื่องสุขภาพ

มะเร็งตับ (Liver Cancer)

มะเร็งตับ Liver Cancer

มะเร็งตับ เป็นมะเร็งที่พบบ่อย 1 ใน 10 ของโลก ส่วนในประเทศไทย พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศชาย ส่วนในเพศหญิงพบเป็นอันดับสอง โดยพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

มะเร็งตับเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

 • มีการติดเชื่อของไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี
 • เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับ
 • รับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม แหนม ไส้กรอก อาหารปิ้ง ย่างจนไหม้เกรียม
 • สารอัลฟาท๊อกซิน จากเชื่อราซึ่งพบในอาหารประเภท ถั่ว ข้าวโพด พริกป่น หรือพริกแห้ง
 • การดื่มสุราเป็นประจำ

อาการ

 • ระยะแรกจะไม่มีอาการ
 • ระยะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดชายโครงขวา น้ำหนักลด มีไข้ต่ำ ๆ ตับโต ตาเหลือง ตัวเหลือง เท้าบวม แน่นท้อง ขาบวม

การวินิจฉัย

 • การตรวจหาระดับ Alpha-fetoprotien
 • การตรวจ Ultrasound
 • การตรวจชิ้นเนื้อตับ

การรักษา

 • การผ่าตัด
 • การใช้สารเคมีฉีดที่ก้อนมะเร็ง
 • การใช้สารเคมี เพื่อการบรรเทาอาการ

การป้องกัน

 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง
 • รับประทานอาหารที่สด ใหม่ รับประทานผักสด ผลไม้ เป็นประจำ
 • ไม่ดื่มสุรา
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ ชนิด บี
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

คำแนะนำสำหรับตับอักเสบเรื้อรัง (จากไวรัสบีหรือซี หรือสาเหตุอื่น)

 • สามารถทำงานและออกกำลังกายได้ตามปกติ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องดื่นน้ำหวานปริมาณมาก ๆ เพราะอาจทำให้มีไขมันแทรกในตับ ตามมา ควรงดสุรา
 • ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เป็น โดยเฉพาะยาสมุนไพรที่อาจมีส่วนผสมของภูมิคุ้มกัน และโรคกำเริบได้
 • ควรมารับการตรวจเป็นระยะตามแพทย์นัด
 
ข้อมูล โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โทร. 022794293
picture : http://gotoknow.org/file/tomkku/view/92427
20 ตุลาคม 2551

Saksiri Sirikul Research