เรื่องสุขภาพ

รากฟันเทียม Conventional Implant

รากเทียมคืออะไร

รากเทียม คือ หมุดที่ทำจากโลหะไททาเนียม ซึ่งจะถูกฝังอยู่ในกระดูกขากรรกไร และทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติรากเทียมจะถูกฝังอยู่ในกระดูกประมาณ 3-6 เดือน หลังจากนี้ทันตแพทย์จะต่อเชื่อมฟันครอบสะพานฟัน หรือฟันปลอมชนิดถอดได้ ลงบนรากเทียม ซึ่งฟันที่ใส่จะมีความสวยงามเป็นธรรมชาติ และการบดเคี้ยวจะดีขึ้น

ทำไมต้องใส่รากเทียม

เมื่อฟันธรรมชาติสูญเสียไป และจำเป็นต้องมีฟันปลอมชดเชย ปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือการรู้สึกไม่สะดวกสบาย และรำคาญบางครั้งฟันปลอมหลวมอันเนื่องมาจากการยุบตัวของสันเหลือก หรือแม้แต่การใส่ฟันปลอมชนิดเป็นสะพานฟัน บางคนก็ไม่ต้องการเนื่องจากต้องกรอเนื้อฟันดี ๆ บางส่วนออกไป

เราสามารถใส่ฟันรากเทียมได้ตั้งแต่สูญเสียฟันเพียงซี่เดียวจนถึงการใส่ฟันปลอมทั้งปาก

ตัวอย่างการสูญเสียฟันที่ควรใส่รากเทียม
 
สูญเสียฟัน 1 ซี่
สูญเสียฟันมากกว่า 1 ซี่
สูญเสียฟันกราม โดยไม่มีฟันหลักด้านหลัง
สูญเสียฟันทั้งปาก


ขั้นตอนในการทำรากเทียม
  1. การฝังรากเทียม ซึ่งทำจากโลหะ ไททาเนียม (มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อของรางกาย) ในขั้นตอนนี้รากเทียมจะถูกฝังอยู่ในกระดูก และอยู่ใต้เหงือกเป็นเวลา 3-6 เดือน ระยะเวลานี้จะมีการสร้างกระดูกยึดติดกับรากเทียมที่ฝังไว้
  2. หลังจากที่รากเทียมยึดติดกับกระดูกดีแล้ว (สามารถตรวจดูได้จากการเอกซเรย์ (X - rays) จะเป็นขั้นตอนของการใส่ส่วนเชื่อมต่อของรากเทียมในกระดูกกับส่วนที่จะใช้ในการใส่ฟันต่อไป
  3. ขั้นตอนสุดท้าย คือ การใส่ฟันเพื่อทดแทนฟันที่มีความกลมกลืนกับฟันข้างเคียงอย่างดี

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่3

รากเทียม

ประโยชน์ของรากเทียม

  1. การใส่รากเทียมในตำแหน่งของฟันหน้าที่ถอนออกไปจะช่วยเพิ่มความสวยงาม โดยรากเทียมจะช่วยรักษาความนูนของกระดูกไว้ ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า การใส่ฟันชนิดอื่นที่สันกระดูกจะมีการยุบตัว
  2. ไม่เสียเนื้อฟันข้างเคียงเหมือนกับการทำฟันปลอมติดแน่นชนิดสะพานฟัน (Bridge)
  3. กรณีที่มีสันเหงือกว่างเนื่องจากการถอนฟัน 2-3 ซี่ และไม่มีฟันหลักด้านหลัง สามารถทำรากเทียมเพื่อใส่ฟันชนิด ติดแน่นแทนการใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
  4. ในกรณีของการใส่ฟันปลอมทั้งปาก สามารถใส่รากเทียมเพื่อช่วยในการยึดฟันปลอมชนิดถอดได้ให้แน่นขึ้น ไม่ขยับไปมาเหมดกังวลเรื่องฟันปลอมหลวมขณะใช้งาน อาการกดเจ็บเพราะฟันปลอมลดลง ทำให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ข้อมูลจาก ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โทร. 02279-7000 ต่อ 1494, 1495
จันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 20.00 น., เสาร์ 8.00 - 20.00 น., อาทิตย์ 8.00-19.00 น.
ข้อมูลวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551

 

Saksiri Sirikul Research