เรื่องสุขภาพ

เนื้องอกมดลูก (Myoma Uteri)

เนื้องอกมดลูก
 
เนื้องอกมดลูกเป็นเนื้องอกที่พบได้บ่อยที่สุดของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรี ซึ่งสาเหตุของการเกิดเนื้องอกมดลูก อาจมาจากกล้ามเนื้อของมดลูกที่แบ่งตัวเร็วกว่าธรรมดาและมีการเติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง แต่ก็ไม่ใช่เนื้อร้ายอย่างมะเร็ง เพราะโอกาสที่เนื้องอกจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งนั้นมีน้อยมาก เนื้องอกที่เกิดขึ้นจะลุกลามไปยังอวัยวะอื่น แต่ก้อนเนื้อที่โตขึ้นเรื่อย ๆ จะไปเบียดบังอวัยวะใกล้เคียง ดังนั้นอาจส่งผลให้มีอาการปวดเกิดขึ้น

อาการของเนื้องอกมดลูกเป็นอย่างไร

อาการของผู้ที่เป็นเนื้องอกมดลูกได้แก่ เลือดประจำเดือนออกมาก, มีเลือดออกกระปริบประปรอย, ปวดท้องน้อย, ปัสสาวะ ล่อยหรือปัสสาวะไม่ออก, ท้องผูก เนื้องจากก้อนเนื้องอกไปกดทับกระเพาะปัสสาวะหรือลำไส้ หรือมีการคลำพบก้อนได้ในท้อง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างก็ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก

การตรวจวินิจฉัย

สูตินรีแพทย์ อาจวินิจฉัยได้จากอาการของผู้ป่วย และในบางครั้งก็ตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจภายใน หรือการตรวจอัลตร้าซาวด์ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งจะสามารถตรวจพบก้อนเนื้องอก รวมถึงการตรวจด้วยการส่องกลองดูโพรงมดลูกการฉีดน้ำยา และถ่ายเอ็กซ์เรย์ดูในโพรงมดลูก

การรักษา

โดยทั่ว ๆ ไป การรักษาเนื้องอกมดลูก สำหรับผู้ป่วยรายที่ยังต้องการมีบุตร สูตินรีแพทย์มักใช้วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อเอานื้องอกออก ส่วนในรายที่มีบุตรเพียงพอแล้ว หรือไม่ต้องการมีบุตรอีกก็อาจตัดมดลูกทิ้ง ซึ่งก้อนเนื้องอกที่อยู่ในชั้นกล้ามเนื้อมดลูกนั้นก็สามารถผ่าตัดออกได้ด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopic ได้เช่นเดียวกัน

แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจใช้ยารักษา หากผู้ป่วยต้องการรักษาแบบชั่วคราวไปก่อน แต่ถ้าเนื้องอกมดลูกที่เกิดขึ้นมีขนาดเล็ก และไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาข้างเคียงที่มีผลกระทบกับตัวของผู้ป่วย หรือในกรณีที่ผู้ป่วยอายุในช่วงวัยใกล้หมดประจำเดือนแล้ว สูตินรีแพทย์ อาจจะให้ปล่อยก้อนเนื้องอกที่เกิดขึ้นไว้ก็ได้ ทั้งนี้ผู้ป่วยควรเข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำจากสูตินรีแพทย์ เพื่อเลือกการรักษาที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

ข้อแนะนำ

เนื้องอกมดลูกอาจมีผลต่อ ภาวะการเจริญพันธุ์ในสตรีได้เนื้องจากอาจส่งผลให้เกิดภาวะมีบุตรยากโดยเฉพาะเนื้องอกที่เบียดเข้าโพรงมดลูก หรือเนื้องอกที่ทำให้โพรงมดลูกมีรูปร่างบิดเบี้ยวไปจากปกติ ซึ่งอาจมีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อน และมีภาวะแท้งบุตรได้ง่าย เพราะเนื้องอกที่ยื่นเข้าไปในโพรงมดลูก เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการแท้งได้ถึง 60-70% ของการตั้งครรภ์


 
ข้อมูล : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โทร. 02-279-7000 วันที่ 21 ตุลาคม 2551
picture from : http://www.uterine-fibroids.org/about-uterine-fibroids.html

 

Saksiri Sirikul Research