logo

เรื่องสุขภาพ

เว็บ Bknowledge.org เปิดให้บริการความรู้สาธารณะ โดยไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ไม่มีโฆษณา มากวนใจ คนเข้าน้อย แต่เข้ามาบ่อย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Covid-19 in Thailand
Updated 21 November 2020 time: 16:31 จำนวน (คน) เพิ่มขึ้น
ติดเชื้อสะสม Confirmed 3,920 10
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล Hospitalized 94  
หายแล้ว Recovered 3,766 11
เสียชีวิต Deaths 60 ไม่มี
เหตุการณ์ วันที่
วันคล้ายวันสรรคต ร.๙ 13
วันปิยะมหาราช 23
ลอยกระทง 31
Analog Clock
๑๒ ๑๐ ๑๑ saksiri
-- ๐๐ . ๐๐ . ๐๐ --