logo

เรื่องสุขภาพ

เว็บ Bknowledge.org เปิดให้บริการความรู้สาธารณะ โดยไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ไม่มีโฆษณา มากวนใจ คนเข้าน้อย แต่เข้ามาบ่อย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Covid-19 in Thailand
Updated 21 January 2121 time: 11:57 จำนวน (คน) เพิ่มขึ้น
ติดเชื้อสะสม Confirmed 12,795 142
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล Hospitalized 2,882  
หายแล้ว Recovered 9,842 221
เสียชีวิต Deaths 71 ไม่มี
เหตุการณ์ วันที่
วันเอดส์โลก 01
วันพ่อ วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ 05
วันชดเชย วันพ่อ วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ 07
วันรัฐธรรมนูญ 10
วันสิ้นปี 31
Analog Clock
๑๒ ๑๐ ๑๑ saksiri
-- ๐๐ . ๐๐ . ๐๐ --