logo

เรื่องสุขภาพ

เว็บ Bknowledge.org เปิดให้บริการความรู้สาธารณะ โดยไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ไม่มีโฆษณา มากวนใจ คนเข้าน้อย แต่เข้ามาบ่อย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Covid-19 in Thailand
Updated 24 October 2020 time: 13:24 จำนวน (คน) เพิ่มขึ้น
ติดเชื้อสะสม Confirmed 3,731 4
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล Hospitalized 143  
หายแล้ว Recovered 3,529 11
เสียชีวิต Deaths 59 ไม่มี
เหตุการณ์ วันที่
วันเอดส์โลก 01
วันพ่อ วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ 05
วันชดเชย วันพ่อ วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.๙ 07
วันรัฐธรรมนูญ 10
วันสิ้นปี 31
Analog Clock
๑๒ ๑๐ ๑๑ saksiri
-- ๐๐ . ๐๐ . ๐๐ --