เรื่องสุขภาพ

ช่องคลอด Vagina

โดยทั่วไปในภาษาปาก คำว่า "ช่องคลอด" มักใช้เรียกแทน "ช่องสังวาส" หรือ "อวัยวะเพศหญิง" หรือ "แคม" ในภาษาทางการ "ช่องคลอด" หมายถึง โครงสร้างภายใน ส่วน "ช่องสังวาส" และคำอื่นๆ หมายถึง "อวัยวะเพศหญิงภายนอก" เท่านั้น ในภาษาสแลง มีคำหยาบและคำต้องห้ามหลายคำใช้เรียกแทน ช่องคลอด หรือ ช่องสังวาส ในภาษาไทย เช่น หี, หอย ฯลฯ หรือในภาษาอังกฤษ เช่น cunt, pussy ฯลฯ
 

อธิบายความหมาย (ใช้ภาพจริงเพื่อให้เห็นส่วนประกอบของจริง สำหรับการศึกษาเท่านั้น)
 1. Mons Pubis : หัวเหน่า
 2. Prepuce: หนังหุ้ม ต่อม คลิทอริส
 3. Clitoris: คลิทอริส หรือ เม็ดละมุด หรือปุ่มกระสัน มีความไวต่อความรู้สึกมาก
 4. Labia Minora: แคมเล็ก
 5. Labia Majora: แคมใหญ่
 6. Urethral orifice: ท่อปัสสาวะ
 7. Vagina: ช่องคลอด
 8. Hymen เยื้อพรหมจารี (บางคนอาจจะขาดโดยไม่รู้ตัวเช่นออกกำลังกาย, ขี่ม้า, มีเพศสัมพันธ์  ฯลฯ)
 9. Anus: ทวารหนัก
   


บริเวณช่องคลอดนั้นมีแบคทีเรียอยู่เป็นจำนวนมาก

     แบคทีเรียจำนวนมากนั้นคือแบคทีเรียที่มีประโยชน์  เพราะมันช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเชื้อ  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 15 ชนิดด้วยกันที่อาศัยอยู่ที่ช่องคลอด  และช่วยให้ช่องคลอดมีสภาวะเป็นกรด  ซี่งจะสามารถทำให้แบคทีเรียที่เป็นอัตรายไม่สามารถเจริญเติบโตได้

รางกายอาจสร้างมูกจาช่องคลอดได้ถึงวันละ 2 ช้อนชา

     ในช่วงที่ไข่ตก  ระดับฮอร์โมนในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้น  เป็นสาเหตุให้มูกจากช่องคลอดมีปริมาณมากขึ้น  อาจมากถึงวันละ 1 ช้องชา  แต่ช่วงเวลาอื่นๆ  ที่เหลือของเดือนที่ไม่ได้อยู่ในช่วงไข่ตก  มูกจากช่องคลอดจะมีปริมาณลดลงเหลือเพียงวันละประมาณ  ? ช้อนชาเท่านั้น

การมีกลิ่นเป็นเรื่องปกติ

     ช่องคลอดที่มีสุขภาพเป็นปกตินั้นจะมีกลิ่นเล็กน้อย  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น   สารเคมีในร่างกาย  ช่วงของรอบการมีประจำเดือน  และอาหารที่รับประทาน (กระเทียม  และ  หน่อไม้ฟรั่ง  อาจทำให้กลิ่นในช่องคลอดแรงขึ้นได้)

 ช่องคลอดคือส่วนหนึ่งของอวัยวะสืบพันธุ์นั้น

     ผู้หญิงส่วนมากนึกว่าช่องคลอด  หมายถึงอวัยวะสืบพันธุ์ ทั้งหมด  แต่ความจริงแล้วไม่ใช่  ช่องคลอดคืออวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อ  เป็นกล้ามเนื้อ  และมีความชุ่มชื้น  เป็นช่องทางที่เลือดประจำเดือนไหลออก  และเป็นเส้นทางกำเนิดทารก

การคลอดลูกทำให้ช่องคลอดขยายใหญ่ขึ้นถึงห้าเท่า

     ปกติแล้วช่องคลอดจะมีสันผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1 นิ้วแต่เมื่อถึงเวลาคลอดลูก  มันสามารถจะยืดออกไปได้ใหญ่กว่าเดิมจนถึงเส้นผ่าศูนย์กลางอาจมีขนาดตั้งแต่ 4-5 นิ้วทั้งนี้เพื่อให้มีขนาดใหญ่  พอที่เด็กนั้นจะคลอดออกมาได้  และหดตัวกลับหลังคลอดประมาณ 6 สัปดาห์

ออกกำลังกายดีที่สุด

     การออกกำลังสามารถช่วยรักษาช่องคลอดมีสุขภาพดีได้  โดยเฉพาะการฝึกขมิบกล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดที่เรียกว่า  Kegel Exerclise  จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นแข็งแรง  และถ้าหากฝึกขมิบกล้ามเนื้อบ่อยๆ  เป็นประจำประมาณ 2-3 เดือน  ช่องคลอดของคุณก็จะกระชับขึ้น
 


ขอขอบคุณ : นิตยสาร candy, wikipedia การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตวัฒนา

post: 11 July 2011


Saksiri Sirikul Research