logo

เรื่องสุขภาพ

เว็บ Bknowledge.org เปิดให้บริการความรู้สาธารณะ โดยไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ไม่มีโฆษณา มากวนใจ คนเข้าน้อย แต่เข้ามาบ่อย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Covid-19 in Thailand
Updated 10 August 2020 time: 11:01 จำนวน (คน) เพิ่มขึ้น
ติดเชื้อสะสม Confirmed 3,351 ไม่มี
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล Hospitalized 133  
หายแล้ว Recovered 3,160 9
เสียชีวิต Deaths 58 ไม่มี
เหตุการณ์ วันที่
วันอาสาฬหบูชา 05
วันเข้าพรรษา 06
วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา 07
วันเฉลิมฯ ร.๑๐ 28
Analog Clock
๑๒ ๑๐ ๑๑ saksiri
-- ๐๐ . ๐๐ . ๐๐ --