เรื่องสุขภาพ

ช่วงนี้ Covid 19 อาจจะกลับมาระบาดกันอีกครั้ง ฉะนั้น ป้องกันตัวเองกันดี ๆ นะครับ

Moon phases day Buddhist Sabbath Day (วันพระ)
05 วันอาทิตย์
13 วันจันทร์
19 วันอาทิตย์
27 วันจันทร์