logo

เรื่องสุขภาพ

เว็บ Bknowledge.org เปิดให้บริการความรู้สาธารณะ โดยไม่มีธุรกิจมาเกี่ยวข้อง ไม่มีโฆษณา มากวนใจ คนเข้าน้อย แต่เข้ามาบ่อย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Covid-19 in Thailand
Updated 21 January 2121 time: 11:57 จำนวน (คน) เพิ่มขึ้น
ติดเชื้อสะสม Confirmed 12,795 142
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล Hospitalized 2,882  
หายแล้ว Recovered 9,842 221
เสียชีวิต Deaths 71 ไม่มี
เหตุการณ์ วันที่
วันออมสิน 01
วันอนุรักษ์มรดกไทย 02
วันจักรี 06
วันอนามัยโลก 07
วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันการประมง 13
วันสงกรานต์/ วันครอบครัว 14
วันสงกรานต์ 15
วันคุ้มครองโลก 22
วันเทศบาล 24
Analog Clock
๑๒ ๑๐ ๑๑ saksiri
-- ๐๐ . ๐๐ . ๐๐ --