เรื่องสุขภาพ

ช่วงนี้ Covid 19 อาจจะกลับมาระบาดกันอีกครั้ง ฉะนั้น ป้องกันตัวเองกันดี ๆ นะครับ
เหตุการณ์ วันที่
วันแรงงาน 01
วันฉัตรมงคล 04
วันหยุดพิเศษ ครม. 05
วันกาชาดสากล 08
วันพืชมงคล 17

Moon phases day Buddhist Sabbath Day (วันพระ)
04 วันพฤหัสบดี
12 วันศุกร์
19 วันศุกร์
27 วันเสาร์