เรื่องสุขภาพ

ช่วงนี้ Covid 19 อาจจะกลับมาระบาดกันอีกครั้ง ฉะนั้น ป้องกันตัวเองกันดี ๆ นะครับ
เหตุการณ์ วันที่
วันมหิดล 24

Moon phases day Buddhist Sabbath Day (วันพระ)
08 วันศุกร์
14 วันพฤหัสบดี
22 วันศุกร์
29 วันศุกร์