เรื่องสุขภาพ

ช่วงนี้ Covid 19 อาจจะกลับมาระบาดกันอีกครั้ง ฉะนั้น ป้องกันตัวเองกันดี ๆ นะครับ
เหตุการณ์ วันที่
วันอาสาฬหบูชา (วันนี้) 01
วันเข้าพรรษา 02
วันเฉลิมฯ วันแม่ 12
วันหยุดชดเชย 14
วันสารทจีน 30

Moon phases day Buddhist Sabbath Day (วันพระ)
01 วันอังคาร
09 วันพุธ
16 วันพุธ
24 วันพฤหัสบดี
31 วันพฤหัสบดี