เรื่องสุขภาพ

ช่วงนี้ Covid 19 อาจจะกลับมาระบาดกันอีกครั้ง ฉะนั้น ป้องกันตัวเองกันดี ๆ นะครับ
เหตุการณ์ วันที่
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13
วันปิยมหาราช 23
วันออกพรรษา 29

Moon phases day Buddhist Sabbath Day (วันพระ)
07 วันเสาร์
14 วันเสาร์
22 วันอาทิตย์
29 วันอาทิตย์