เรื่องสุขภาพ

ช่วงนี้ Covid 19 อาจจะกลับมาระบาดกันอีกครั้ง ฉะนั้น ป้องกันตัวเองกันดี ๆ นะครับ
เหตุการณ์ วันที่
วันลอยกระทง 08
วันหยุดพิเศษ (ประชุม APEC) 16
วันหยุดพิเศษ (ประชุม APEC) 17
วันหยุดพิเศษ (ประชุม APEC) 18

Moon phases day Buddhist Sabbath Day (วันพระ)
01 วันอังคาร
08 วันอังคาร
16 วันพุธ
23 วันพุธ