เรื่องสุขภาพ

ช่วงนี้ Covid 19 อาจจะกลับมาระบาดกันอีกครั้ง ฉะนั้น ป้องกันตัวเองกันดี ๆ นะครับ
เหตุการณ์ วันที่
วันพ่อ 05
วันรัฐธรรมนูญ 10
ชดเชยรัฐธรรมนูญ 12
หยุดพิเศษ ครม. 30
วันสิ้นปี 31

Moon phases day Buddhist Sabbath Day (วันพระ)
01 วันพฤหัสบดี
08 วันพฤหัสบดี
16 วันศุกร์
22 วันพฤหัสบดี
30 วันศุกร์